El present avís legal regula els termes i condicions d’ús del web www.kokorovic.com.

Kokoro Sushi&More, amb NIF 33944852A, té el seu domicili social al C/ Jacint Verdaguer 31, C.P. 08500 de la localitat de Vic.

 

1.- Condicions de compra

L’accés i/o ús de l’espai web www.kokorovic.com implica la condició d'usuari, i comporta l'acceptació expressa, plena i sense reserva de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal.

L'usuari es compromet a utilitzar la informació facilitada en aquest portal sempre sota el principi de la bona fe i d’acord a la legislació vigent i a les previsions plasmades al present avís legal.

Un cop formalitzada la compra a través del portal, no serà d’aplicació el dret de desistiment d’acord a l’article 104 d) de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris, que determina que ‘el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin al subministrament de bens que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa’.

a. Comandes

Només podran realitzar compres els majors de 18 anys o menors amb el consentiment dels pares, tutors i/o representants legals.

El client realitzarà la seva comanda a través del formulari habilitat a l’efecte i d’acord a les indicacions establertes al lloc web.

En cas d’haver-hi comanda mínima, s’informarà a través del portal www.kokorovic.com.

El client es responsabilitza de facilitar totes les dades necessàries, incloent una adreça d’enviament, dia i franja d’entrega, i telèfon de contacte. No es tramitarà cap comanda que no proporcioni aquestes dades, ja que són les fonamentals per donar un servei òptim.

El client pot contactar telefònicament amb Kokoro Sushi&More si li sorgeix qualsevol dubte respecte el contingut d’aquestes estipulacions o bé durant el procés de compra o incidència ocorreguda durant el mateix.

b. Preus

Els preus dels productes i el cost del servei a domicili són els que consten al web www.kokorovic.com. Tots els preus inclouen IVA.

El cost del servei a domicili es mostra de forma independent als productes comprats.

Kokoro Sushi&More es reserva el dret a modificar els preus dels productes i cost del servei a domicili en qualsevol moment. En canvi de preus mai serà retroactiu.

c. Pagament

 Acceptem pagament en efectiu, Bizum o bé mitjançant pagament amb targeta de crèdit o dèbit. El càrrec es farà en el moment de la confirmació de la comanda. 

Kokoro Sushi&More es troba adherida als protocols de pagament segur. Abans d’autoritzar el pagament, l’emisor de la targeta (entitat financera) identificarà al titular. Un cop completada la identificació, l’emisor comunica a Kokoro Sushi&More que la compra és realitzada pel legítim titular de la targeta, completant així el procés. Si el procés d’identificació no es completa de forma satisfactòria, l’emisor ho comunica a Kokoro Sushi&More.

És responsabilitat de l’emisor informar a Kokoro Sushi&More de qualsevol incidència que pugui ocórrer.

Kokoro Sushi&More es reserva el dret a oferir sistemes de pagaments alternatius, així com a modificar i/o suprimir els existents.

 

2.- Condicions d’ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, diligent i lícit dels continguts que ofereix Kokoro Sushi&More mitjançant el seu web, havent d’abstenir-se de:

         - Realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

         - Incórrer en conductes que puguin menyscabar la imatge de Kokoro Sushi&More.

         - A títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts.

         - La realització directa o indirecta d’accions tendents a suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat del web de Kokoro Sushi&More.

         - Apropiar-se i/o distribuir el material gràfic (a títol enunciatiu i no exhaustiu; fotografies, vídeos, imatges, logotips, gràfics, dissenys i similars) disponible a l’espai web.

 

Atès les restriccions d’ús indicades, Kokoro Sushi&More es reserva el dret a excloure a l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús de www.kokorovic.com, així com a adoptar totes aquelles mesures de seguretat preventives que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Kokoro Sushi&More es reserva també el dret a l’aplicació d’aquelles mesures reactives que siguin necessàries per a la mitigació de possibles  incidències relacionades amb els usuaris, d’acord a la legislació vigent que resulta d’aplicació.

 

3.- Responsabilitat envers els continguts

Les dades i continguts existents al lloc web www.kokorovic.com són mantinguts i actualitzats per Kokoro Sushi&More, procurant la seva actualització i exactitud.

Kokoro Sushi&More es reserva la facultat de modificar de forma unilateral i sense previ avís els continguts publicats, a introduir-ne de nous, així com a eliminar, limitar, impedir o suspendre temporal o definitivament l'accés de l'usuari a determinats continguts.

Es recomana a l’usuari recarregar els continguts per tal de rebre una informació plenament actualitzada. Kokoro Sushi&More no es fa responsable que les còpies siguin actuals i no manipulades per persones alienes a l’organització.

El lloc web pot utilitzar cookies per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per un correcte funcionament i visualització de l’espai web. Les cookies utilitzades tenen caràcter temporal, i desapareixen al finalizar la sessió de l’usuari. No s’utilitzen per obtener información de carácter personal.

 

4.- Disponibilitat

El lloc web disposa de la corresponent optimització per tal de ser utilitzada a través de dispositius mòbils. També de mesures de seguretat tendents a garantir la disponibilitat del lloc web. No obstant, no garanteix l’accés sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè a Kokoro Sushi&More. Tampoc no es fa responsable de la manca de disponibilitat del web originada per un funcionament deficient de la comunicació prestada pels operadors de serveis d’accés a Internet.

 

5.- Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de Kokoro Sushi&More els drets de propietat intel·lectual i industrial de l’espai web www.kokorovic.com, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, codis font, estructura de navegació, gràfics, bases de dades, disseny, imatges i fotografies, motors de cerca, marques i noms comercials i altres elements que formen part del portal.

Els drets d'autoria i explotació es troben protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i un supòsit delictiu. Correspon en exclusiva a Kokoro Sushi&more, en exercici dels drets d’explotació i autoria, els drets d’explotació en qualsevol temps i forma, i en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts. A títol enunciatiu i no exhaustiu,  resta prohibit per part de l’usuari la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, còpia, préstec, lloguer, distribució, difusió, comunicació pública i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, a través de qualsevol procediment, de tots o part dels continguts del portal web www.kokorovic.coml, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Kokoro Sushi&More no autoritza a que tercers aliens puguin redirigir a continguts concrets del web, essent obligatori redirigir al lloc web principal.


6.- Política de protecció de dades de caràcter personal

Totes les dades de caràcter personal aportades a Kokoro Sushi&More seran tractades d’acord a la legislació de protecció de dades vigent. A l’hora de proporcionar-les, s’indicarà el caràcter obligatori o voluntari. En cas de no facilitar dades considerades necessàries, no es podrà prestar el servei per part de Kokoro Sushi&More.

Pots accedir al detall de la informació relativa a protecció de dades a ‘Política de Privacitat i Protecció de Dades’.

 

7.- Durada i modificació de les estipulacions previstes en aquest avís legal

Kokoro Sushi&More es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís a l’usuari, les condicions establertes en el present avís legal. Les citades condicions estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades al web.

 

8.- Règim de responsabilitats

Kokoro Sushi&More perseguirà l'incompliment de les condicions establertes al present avís legal, així com qualsevol utilització indeguda de l’espai web i dels materials en ella inclosos, i farà ús de les accions legals que li puguin correspondre per dret.


9.- Jurisdicció aplicable

Els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals competents en cada cas.